The WoodenShoe

Organized by
Toine & Willy Daas
Toine Daas & Willy Daas - Schneijderberg
Telefoon - Fax: 0031 (0) 168404056
postadres: Noordhoeksedijk 15  4759 CA Noordhoek Netherlands
Webmanager:  A.M.A.J. Daas      
WDSF
World DanceSport Federation (WDSF)
NADB
Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB)
Lid NOC & NSF
Final WDSF Adult The WoodenShoe Final WDSF Senior I The WoodenShoe
WDSF World DanceSport Competition
NADB National Open Competition       
Dear competitors we have to communicate that
The WoodenShoe 2021 wil not be organised this year.

With love Toine & Willy  
Beste dansers, we moeten u meedelen dat
The WoodenShoe 2021 dit jaar niet wordt georganiseerd.

Van uit ons hart een vriendelijke groet
Toine & Willy